Регистрация

Регистрацията за участие в Spelling Bee 2021 приключи! Очакваме ви догодина!

За контакт: Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС”
тел. 02/423 73 93 или 0884109088
имейл: info@spellingbee.bg