Материали за подготовка за Spelling Bee 2024

Направете подготовката за Spelling Bee 2024 по-интересна и забавна като използвате Quizlet и Spelling city!

На този линк https://wakelet.com/wake/Gumx8HosBRykHVQ017QYa са събрани думите от списъка за подготовка, разпределени в 19 сета, създадени в Quizlet. Разгледайте всички опции, които предлага Quizlet в рубриките Flashcards, Learn, Test и Match 

500-те думи от списъка са въведени и в Spelling city на https://www.spellingcity.com/users/BNESBee  На линка ще намерите 10 файла по 50 думи (2024 Spelling Bee study word list). Ако влезете в Games отстрани на всеки файл и изберете Free ще видите 9 игри, които могат да се играят с думите от този файл. В периода на учене на думите препоръчваме Spelling Teach me, където думите се произнасят, спелуват и дават в изречение. След това е добре със Spelling Test me участниците да се упражняват, а с останалите игри са за затвърждаване на знанията.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram