Spelling Bee Junior за малките ученици!

За първа година фондация „КОРПлюС“ ще предложи на училищата, регистрирани за участие в Bulgarian National English Spelling Bee, възможността да проведат Spelling Bee Junior за учениците от 1 до 4 клас. Подготовката и участието в Spelling Bee Junior ще позволи на малките ученици да преговорят най-често срещаната лексика, да научат нови думи на английски език, да се запознаят с правилата на състезанието и да се изявят пред публика.  Вярваме, че участието в Spelling Bee Junior ще мотивира учениците да се включат в Bulgarian National English Spelling Bee през следващите години.

Проектът е насочен към ученици от 1 до 4 клас, които ще получат отделен списък с 250 думи за подготовка. Думите са съобразени с учебната програма по английски език в начален етап. Правилата на състезанието ще бъдат същите като тези в Bulgarian National English Spelling Bee. Spelling Bee Junior се провежда само на ниво училищно състезание с определянето на училищен Spelling Bee Junior шампион и негов подгласник. Организаторите ще предоставят сертификати за участниците и за победителите в електронен вариант, а отговорност на училището е да ги принтира и раздаде.

Провеждането на Spelling Bee Junior в училището не ограничава възможността ученици от начален етап с подчертан интерес към английския език да участват в Bulgarian National English Spelling Bee. Училищата отбелязват желанието да провеждат Spelling Bee Junior в общата регистрационна форма и не плащат допълнителна такса.

Важно: По изключение начални училища могат да се регистрират за участие само в Spelling Bee Junior. Регистрацията ще бъде от 4 до 20 октомври 2019 на http://spellingbee.bg/news/registration/ Таксата участие е 25 лева еднократно.