Регистрация

Регистрацията за Spelling Bee 2019 ще започне на 5 октомври и ще продължи до 25 октомври 2018!

За да регистрирате вашето училище за участие, попълнете формуляра на

https://goo.gl/forms/j8US63S0x1QxNmBR2

и платете еднократно
35 лева такса участие за училище с 15 (вкл.) участници
50 лева такса участие за училище с над 15 участници

IBAN: BG89PIRB74241604202929
Банка Пиреус
Титуляр: Фондация “Корпус за образование и развитие”
основание за превод: такса участие Spelling Bee, град, име на училищетo
Моля, попълнете града и името на училището коректно!

Благодарим Ви за интереса към състезанието!