Регистрация

Регистрацията за Spelling Bee 2018 ще започне на 9 октомври  и ще продължи до 25 октомври 2017 или до запълване на местата!

За да регистрирате Вашето училище за участие:

  1. Попълнете регистрационната форма ТУК
  2. Преведете еднократно
    35 лева такса участие за училище с 15 (вкл.) участници или
    50 лева такса участие за училище с над 15 участници

на следната банкова сметка:
IBAN:  BG89PIRB74241604202929
Банка Пиреус
Титуляр: Фондация “Корпус за образование и развитие”
основание за превод: такса участие Spelling Bee 2018, име на училището, град

Моля, попълнете името на училището и града коректно!

Благодарим Ви за интереса към състезанието!