2023 Spelling Bee летен лагер за финалистите и техните учители

Награда за националните финалисти и техните учители беше летният езиков лагер, който се проведе от 2 до 8 юли 2023 в хотел “Припеците” в с. Годлево до Разлог. Участниците се…