Списък на училищата-участници в Spelling Bee 2023

Можете да видите списъка на училищата-участници в Spelling Bee 2023 на http://spellingbee.bg/wp-content/uploads/2022/11/2023-Spelling-Bee-participating-schools2.pdf