2022 Spelling Bee летен лагер за финалистите и техните учители

Награда за националните финалисти и техните учители беше летният езиков лагер, който се проведе от 3 до 9 юли 2022 в хотел “Припеците” в с. Годлево до Разлог. С много…