Регистрация за Spelling Bee 2022 и Spelling Bee Junior 2022

Регистрацията на училища за участие в Spelling Bee 2022 (за ученици от 5 до 7 клас) и Spelling Bee Junior 2022 (за ученици от 1 до 4 клас) ще започне…