Победители в конкурса BЕЕ Better Together

Ние вярваме, че изграждането на умения и навици за работа в екип и взаимопомощ са изключително важни за личностното развитие на младите хора и тяхната успешна реализация в обществото. Ето защо тази година състезанията Spelling Bee се проведоха под наслова “BEE Better Together”. Всички училища-участници имаха възможност да се включат в конкурсa, като споделят как подготовката и участието в състезанието стимулират екипната работа и създават отношения на разбирателство, приятелство и взаимопомощ.

Журито с удоволствие и голям интерес разгледа и обсъди изпратените видеа и презентации и избра трима победители:

I място: ОбУ “Св. Паисий Хилендарски”, с. Корница

II място: ОУ “Гео Милев”, с. Белозем

III място: ОУ “Панайот Волов”, гр. Варна

Честито на победителите!

Благодарим на всички участници за вдъхновението и отдадеността и затова че мотивирате вашите пчелички да си помагат и постигат заедно общи цели!

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram