Допълнителни думи за подготовка за 2021 Spelling BEE Junior Challenge

Училищните Spelling Bee Junior шампиони, които ще се включат в състезанието Spelling Bee Junior Challenge през м. май трябва да подготвят общо 300 думи (250 от училищните кръгове + 50 … Continue reading Допълнителни думи за подготовка за 2021 Spelling BEE Junior Challenge