Правила на състезанието – 2014 г.

 

Раздел А

Кой може да участва в състезанието?

Състезанието е за ученици на възраст до 14 години и до седми клас на всички общински и държавни училища.

Раздел Б

Общи правила на състезанието.

 1. Водещият извиква всеки участник по изтегления номер.
 2. Участникът трябва да застане на определеното на сцената място.
 3. Дикторът произнася думата бавно и високо.
 4. Състезателят повтаря думата на диктора, преди да я спелува (произнесе по букви), за да потвърди , че я е чул правилно.
 5. Състезателят разполага с 2 минути и 30 секунди, за да спелува думата.
 6. В рамките на това време състезателят може да поиска дикторът да: повтори думата, да я преведе на български, да я използва в изречение.
 7. Когато участникът започне да спелува думата, той трябва да произнесе всяка отделна буква високо, ясно и правилно.
 8. Щом състезателят започне да спелува думата, той не може да поправи вече сгрешена буква.
 9. Но състезателят може да прави паузи, да започне да спелува думата отначало, като произнесе отново всички букви от началото на думата в същия ред, в който вече ги е спелувал.
 10. След като свърши, състезателят произнася отново цялата дума, за да покаже, че е приключил спелуването.
 11. Състезателите могат да използват британския или американския варианти на английския език при произнасяне на името на буквата и спелуване на думата.
 12. Състезателите трябва да използват правилните названия на буквите от английската азбука. Назоеаването на самия звук не се допуска и води до ди еквали фи ка ци я.
 13. Ако дикторът* (съдийският екип) реши, че думата е спелувана правилно, той казва на състезателя „Вярно” и състезателят сяда на мястото си. При грешка, дикторът казва „Грешка” и състезателят сяда при дисквалифицираните участници или на своето място, като преди това е свалил номера си.
 14. Рундът приключва когато всеки един от състезателите спелува дадената му дума.
 15. Основните правила на състезанието важат, докато останат двама участници.

Раздел В:

Когато останат двама участници в състезанието

 1. Първият участник получава дума за спелуване. Ако той сгреши при спелуването, не отпада, а другият участник спелува същата дума. Ако вторият участник я спелува правилно, той/тя получава нова дума. Ако спелува и нея правилно, вторият участник се обявява за победител.
 2. Ако вторият участник спелува правилно първата дума, но сгреши новата, на ред е първият участник. Ако той я спелува без грешка, получава нова дума и при правилно спелуване се обявява за победител.
 3. Ако първият участник сгреши думата и вторият участник също я сгреши, тогава първият участник получава нова дума и състезанието продължава.
 4. Така описаният процес продължава, докато се обяви победител.
 5. С изключение на горепосочените промени за последния рунд, всички основни правила продължават да важат.

*Ако има съмнения, относно неправилното спелуване на думата, те ще бъдат разгледани от съдиите. При необходимост ще бъде изслушан аудиозаписът на състезанието. Заключението, направено от съдиите (домакини и диктор), е окончателно и не се обжалва.

Дисквалификация има в случаите, когато:

 • Състезателят сгреши в спелуването на думата (само при общите правила в раздел Б)
 • Състезателят наруши правилата на състезанието
 • Състезателят не успее да спелува думата за определеното време;
 • Състезателят не изпълни нареждане на официално лице, като водещия или диктора © Когато водещият или дикторът имат основателна причина.

ВАЖНО: Участник или зрител, уличен в подсказване или опит за подсказване, ще бъде дисквалифициран или отстранен.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram