Обучения за учители по английски език

За учебната 2017-2018 Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ предлага седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. Всички са включени в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН и са одобрени със заповед РД09-2745/ 14.07.2017.

Ние вярваме, че учителите са професионалисти, които работят в динамична и постоянно променяща се среда и трябва да развиват своя потенциал като бъдат в крак с новите идеи в чуждоезиковото обучение и новите технологии. За да бъдат успешни в работата си, те трябва да разбират своите ученици и да им предлагат разнообразни дейности, които развиват умения, мотивират и ангажират. Предлагаме обучения с малко теоретична основа и много практически идеи, които могат веднага да се приложат в класната стая. През последните четири години фондацията е организирала 15 семинара за повишаване на квалификацията на преподаватели по английски език, в които са взели участие над 300 учители.

Подготвили сме разнообразни теми, които нашите учители са идентифицирали като важни за тях – повишаване на мотивацията на учениците, използване на нови технологии и онлайн инструменти, играта в часовете по английски език, развиване на уменията за говорене, приложение на ИКТ в класната стая. Всички програми ще бъдат водени от квалифицирани обучители и опитни учители с богат професионален опит, участвали в обменни международни програми, както и лектори носители на езика.

Таксата за участие във всяка от програмите е 80 лв. В таксата са включени материалите за обучението и индивидуални сертификати за участие. Участниците в обученията покриват допълнително транспортните и командировъчни разходи.  Организаторите могат да резервират хотел при изявено желание от страна на участниците. За преминаване на вписаните в регистъра курсове се присъжда по 1 квалификационен кредит. Семинарите са с продължителност 16 уч. ч. и се провеждат в петък след обяд, събота и неделя до обяд.

Може да разгледате предлаганите от нас програми и да се регистрирате за участие на: http://corplus.org/trainings

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram